Friday, September 22, 2006

Cara2 dan Bacaan Solat/ Sembahyang Sunat Terawih

Ringkasan Terawih 8 rakaat

Tarawih petama :
1st Rakaat - Al Takathur ("Alhakumuttakthur...")
2nd Rakaat - Al-Ikhlas ("Kul huAllahu Ahad..")

Tarawih kedua :
1st Rakaat - Al-Asri ("Wal 'Asri...")
2nd Rakaat - Al-Ikhlas ("Kul huAllahu Ahad..")

Tarawih ketiga:
1st Rakaat - Al-Humazah ("Wailullikulli humazah...")
2nd Rakaat - Al-Ikhlas ("Kul huAllahu Ahad..")

Tarawih keempat :
1st Rakaat - Al-Fil ("Alam tarakai....")
2nd Rakaat - Al-Ikhlas ("Kul huAllahu Ahad..")

Witir pertama :
1st Rakaat - Al-A'la ("Sabbihismarabbikal A'la....").
2nd Rakaat - Al-Ikhlas ("Kul huAllahu Ahad..")

Witir kedua : Satu rakaat sahaja
- Bacaan Al-Ikhlas ("Kul huAllahu Ahad..")
sambung Al-Falaq ("Kul A'uzubirabbil Falaq)
sambung An-Nas ("Kul A'uzubirabbinnas")

*Note : Diatas hanya disertakan kaedah ringkas 8 rakaat sebagaimana diamalkan Rasullullah. (SAW). 20 rakaat pun boleh. Yang penting diamalkan, ikhlas dan khuysu'. Fadilat Terawih ada banyak terdapat dalam banyak web lain.

No comments: